Warianty rozliczeń Cena ( za osobę )
Pełna obsługa kadrowa (abonament) 40,00 zł
Opcja przy wyborze poszczególnych dokumentów 20,00 zł

Opłata za czynności wykonywane w ramach poszczególnych wariantów:

Czynność Naliczenie płac Pełna obsługa kadrowa
Założenie teczki osobowej pracownika 30,00 zł za osobę w ramach abonamentu
Sporządzanie dokumentów kadrowych * 10,00 zł za dokument w ramach abonamentu
Prowadzenie ewidencji – czas pracy, nieobecności, karty urlopowe w ramach wybranej opcji w ramach abonamentu
Sporządzanie projektów umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń, świadectw pracy 20,00 zł za dokument w ramach abonamentu
Sporządzanie dokumentów kadrowych wg. zapotrzebowania zleceniodawcy 10,00 zł za dokument w ramach abonamentu
Prowadzenie ewidencji i kontrola aktualności obowiązkowych badań lekarskich i szkoleń BHP/PPOŻ w ramach wybranej opcji w ramach abonamentu
Audyt dokumentów kadrowych – istniejące teczki pracownicze 20,00 zł za teczkę w ramach abonamentu
Sporządzanie regulaminów pracy, wynagrodzeń, ZFŚS, BHP i innych 50,00 zł za dokument 50,00 zł za dokument

* dokumenty wymagane przez Kodeks Pracy i inne akty prawne związane z zatrudnianiem pracowników.